Kryštalizačná lyžina z odparovania

  • Kryštalizačná lyžina z odparovania

    Kryštalizačná lyžina z odparovania

    Využitie odparovacej kryštalizačnej skidly pri čistení odpadových vôd čistiarne zemného plynu je potrebné analyzovať v kombinácii s fázovým diagramom Na2SO4-NaCl-H2O.Odparovacia kryštalizácia nie je len procesom separácie soli a vody, ale môže tiež kombinovať charakteristiky rozpustnosti každej anorganickej soli, aby sa anorganická soľ efektívne oddelila po jednotlivých krokoch v systéme odparovacej kryštalizácie.